sábado, 3 de março de 2007

A Arte do Azulejo em Portugal


Azulejo:Original aspects of the useof tiling in Portugal
(http://www.instituto-camoes.pt/CVC/azulejos/index.html)

The Azulejo is one of the most expressive forms of Culture in Portugal and one of the most original contributions that the genius of the Portuguese has made to Universal Culture.In Portugal the Azulejo has gone far beyond its merely utilitarian function and its use as an ornamental art form. Rather, by offering a poetic contribution to the creation of architecture and cities, it has attained the transcendental status of Art.

AZULEJO is a Portuguese word used to denote a square plaque of ceramic material, one side of which is decorated and glazed.Azulejos of this kind are also employed in other countries, such as Spain, Italy, Holland, Turkey, Iran and Morocco, but they occupy a particularly important place in the overall panorama of Portuguese artistic creativity:
Due to the fact that they have been used for five centuries without interruption.
Due to the way in which they are used — as a determining element in Portuguese architecture, covering large surface areas on both the inside and outside of buildings.
Due to the significance that has been attached to them over the centuries — they are not just seen as decorative art, but also as a basis for the display of new tastes.

The Embassy of Portugal in Vilnius considers that Camões Institute‘s choice of the Azulejo as the subject for its project to disseminate one of the aspects of Portuguese Culture around the world is most appropriate and opportune. It is a great honour to be able to present in Lithuania the vast heritage that exists throughout the country and the former Portuguese Empire, which stretched from Brazil and Africa to India. This exhibition in both past and present terms exemplifies the practical intelligence and the sensibility of the Portuguese people.
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania / March 1-31, 2007Azulejo:Originalus koklių panaudojimas Portugalijoje


Azulejo yra viena išraiškingiausių Portugalijos kultūros formų bei vienas originaliausių Portugalų talento indėlių į Pasaulinę kultūrą.
Portugalijoje Azulejo gerokai peržengė savo utilitarinę funkciją, - tai nėra tik ornamentinio meno išraiška. Už savo poetinį indėlį į architektūrą ir miestų kūrimą Azulejo įgavo transcendentinį Meno statusą.


AZULEJO yra portugališkas žodis, reiškiantis ketvirtainę keraminę plytelę, kurios viena pusė yra dekoruota ir glazūruota.
Šio tipo kokliai būdingi ir kitoms šalims, tokioms kaip Ispanija, Italija, Olandija, Turkija, Iranas ar Marokas, tačiau Portugalijos meninės kūrybos panoramoje jie užima ypatingai svarbią vietą dėl keleto priežasčių:
Azulejos naudojami jau penkis šimtmečius.
Tai yra esminis Portugalijos architektūros elementas, būdingas dideliems tiek išoriniams, tiek vidiniams pastatų paviršiams.
Nuo amžių Azulejos ne tik atlieka dekoratyvinio meno funkciją, bet ir atskleidžia naujas stiliaus išraiškas.


Portugalijos ambasada Vilniuje pritaria Camões instituto pasirinkimui išskirti Azulejo kaip tinkamiausią Portugalijos kultūros sklaidos objektą. Didelė garbė Lietuvoje pristatyti gausų paveldą, egzistuojantį ne tik visoje Portugalijos teritorijoje, bet ir buvusioje Portugalijos imperijoje, kuri driekėsi nuo Brazilijos ir Afrikos iki Indijos. Ši paroda įkūnija praeityje susiformavusį ir iki šių dienų išlikusį Portugalijos žmonių praktinį intelektą ir jautrumą.
Lietuvos nacionalinė Martino Mažvydo biblioteka / 2007 m. kovo 1 - 31

Sem comentários: